Az óvodáskor küszöbén – Mit tudjon mire óvodába megy?

evőeszköz használat mire óvodába megy

A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk. A nevelés: titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és koszos, továbbadod. A gyerek remegi félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat – de éli a nyugalmadat és derűdet is – ha valódi.” – Müller Péter –

A „Hova tegyem a könnyeimet” kezdetű cikk folytatásában az óvodai beszoktatásról szeretnék megosztani még több gyakorlati -és elméleti tapasztalatot a kedves szülőkkel.

Miután csemeténk a 3 éves kort elérve átlépi az óvoda küszöbét, új világ nyílik meg előtte, tele sok – számára fejlődést kínáló – lehetőséggel. Az önállósodásra való igény ekkor jelentkezik a legintenzívebben. Éntudata megszilárdul, és kellő énerővel próbálja akaratát érvényesíteni.

Az óvoda feladata:

„A gyermek életkorának megfelelően mintegy szociális anyaölben, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörben történjen minden egyes gyermek sajátos fejlődésének megtámogatása, sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. Ezért az óvodai nevelés iránt ma már elvárt követelmény, hogy óvodáinknak gyermekközpontúnak, személyiségközpontúnak kell lenniük, és a gyermek szükségleteiből kell kiindulniuk … (forrás1)

Szem előtt tartva és alkalmazva azt a pedagógiai nézetet, miszerint  –

„A gyermek érdeke mindenekfelett áll” (forrás2) –

az óvodapedagógus ehhez igazítja bánásmódját, nevelői hatását.

Legfontosabb, hogy a gyermekben rejlő lehetőségeket felszínre hozzuk.

A három éves körüli gyermek megváltozott élete a befogadással kezdődik. Ha a gyermek megszereti és elfogadja az óvodapedagógust, akkor az azért van, mert szükségleteit, igényeit az a személy tudja kielégíteni életének ezen időszakában.

Amit jó érzéssel elvárhatunk egy három éves gyermektől, azok az alábbi dolgok:

Köszönés

Érkezéskor, távozáskor köszönjön, úgy, ahogy anya és apa is teszi. Ezzel a példamutató magatartással a gyermek megtanulja, hogy a szemkontaktus felvételével és a köszönéssel őt észrevették.

Szobatisztaság

Sok esetben okoz problémát a szobatisztaság. Ekkora gyermeknek már jeleznie kell a szükségleteit, illetve törekedni kell arra, hogy rendeltetésszerűen használja a wc-ket, melyek minden óvodában a gyermek méreteihez igazodnak. Természetes, hogy nem várjuk el, hogy egyedül intézze egy kiscsoportos a popsitörlést, de törekedjünk rá, hogy óvodába lépéskor már szoba- és ágytiszta legyen. Kerüljük el a szükségtelen, szégyenérzetet kiváltó kellemetlenségeket, melyeket esetleg a többi gyermek kendőzetlenül kifejez és tudtára ad a rendszeres bepisilés után.

Kommunikáció

Ehhez szorosan kapcsolódik a kommunikáció. Nem kell a gyermeknek sem angolul, sem egyéb idegen nyelven tudnia, először a saját anyanyelvét ismerje és alkalmazza, valamint tudjon és akarjon beszélni, szükségleteit jelezni, kifejezni. Egy kis óvodásnak már rendelkeznie kell annyi- és olyan szókinccsel, hogy el tudja mondani a felnőtt számára a gondolatait, érzéseit, igényeit, és tudjon válaszolni rövid szószerkezetekben az őt érintő kérdésekre.

Evőeszköz használat
Evőeszköz használat fejlődése mire óvodás lesz
Evőeszköz használat fejlődése mire óvodás lesz

Elvárható a kis óvodástól, hogy ne az óvodában lásson először evőeszközt! A főétkezéseknél evőeszközzel étkeznek a kicsik, kanalat, villát már óvodáskor kezdetén kaphatnak/kapnak, tompa végű kiskéssel is ismerkednek nagyobb korban. Területenként változik ennek a szabályozása, de azzal csak előnyre teszünk szert, ha már otthon megismertetjük a gyerekkel ezeket a fontos eszközöket, melyeket neki is naponta használnia kell. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy sok gyermek úgy érkezik otthonról, hogy még cumisüvegből etetik, itatják, ami az első darabos étel elfogyasztásának a kudarcánál derül ki. Azon túl, hogy a többi gyermek számára kuncogás, vagy csodálkozás tárgya lehet, elmarad a belgyógyászati szempontból is nagyon fontos rágás, mely az emésztés egyik alapja. A későig elhúzódó cumiztatás pedig egyéb deformitásokat okozhat a szájüregben és a fogazatban, melynek hatására a későbbiekben logopédiai eltérés mutatkozhat, ami kihat a beszédfejlődésre is.

„A cumi (még a fogszabályzós is) mentén rossz irányba nőnek a fogak, ezért összetorlódhatnak, előre állhatnak. Az állandó cumizás miatt folyamatosan termelődik a kicsi nyála, ezért a nyálmirigyei megduzzadhatnak, fájdalmasak lehetnek, szélsőséges esetben még be is gyulladhatnak. Ennél gyakrabban előforduló probléma, hogy a kicsi folyton a cumival együtt játszik, leteszi a koszba, aztán megint a szájába veszi, ami betegségek forrása lehet. Pl. az állandó szájfertőzések, afta hátterében is állhat a cumizás. A beszédfejlődés szempontjából sem előnyös a folytonos cumizás, a beszéd csak későn alakulhat ki, valamint a kicsi cumival a szájában nem tudja érthetően kifejezni magát, később logopédiai problémákat okozhat.” ( Forrás3)

Óvodába már semmiképpen se vigyük a cumit, hacsak nem a délutáni alvásidő elengedhetetlen kelléke! Fontos, hogy ne a beszoktatáshoz kössük a megnyugtatást szolgáló cumi elhagyását, ne fokozzuk a „traumatikus” élményeket, inkább tudatosan szoktassuk le a kicsiket, időzítve ezt az óvodába készülődés időszakához.

Pohár használat

A pohár ismerete és a rendeltetésszerű használata is elengedhetetlenül fontos és elvárható. Mindezek megtanítása nem az óvoda feladata, illetve idő sincs ezek megtanítására egy 20-26 fős csoportban. A szomjúságérzet kielégítése is akadályba ütközik, ha nem tud önállóan inni. Természetesen az egyéni bánásmód elvét betartva segítenek a dadusok és az óvodapedagógusok, de a gyermeknek is nagyobb sikerélmény, ha kis segítséggel ugyan, de önállóságot próbálgatva iszik, és étkezik.

Minden ételt kóstoljon meg

Az óvodapedagógusok szinte egyöntetűen nyilatkozzák, hogy az étkezések alkalmával lehetőleg mindent meg kell kóstolnia a gyermeknek. Ez is otthonról hozott minta. A gyermekkel meg lehet tanítani, hogy picit mindenből kell enni, és ami nem ízlik, azt nyilván nem erőltetjük. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan rámondják „nem szeretem”, miközben sosem evett hasonló ízvilágú ételt. Óvodában a „szelíd erőszak” elvét alkalmazva biztosan fogják mondani a gyermeknek a nevelők, hogy egy falatot mindenből kell kóstolni, ezért tanácsolom, otthon kezdjék el ezt a praktikusságot alkalmazni, ne a beszoktatás időszakát terheljük ezzel a kérdéssel!

Orrfújás

orrfújás

Sarkalatos kérdés minden gyermek óvodás életében az orrfújás. Főleg őszi időszakban lehet gyakorolni a kicsikkel. Nem alapkövetelmény, hogy egy kiscsoportos tudjon orrot fújni, az azonban elvárandó, hogy ismerje a papír zsebkendőt, és annak rendeltetésszerű használatát, illetve jelezze, ha szüksége van orrfújásra, és ne a ruha ujjába törölje! A felgyülemlett, lerakódott orrváladék egészségügyi szempontból is kellemetlen lehet.

Öltözködés

Ugyanez az elvárás vonatkozik az öltözködésre is. Ismerje fel saját ruhadarabjait, és legyen késztetése arra, hogy segítséggel próbálkozik az öltözködéssel. Gombolás, sapkakötés- és cipőfűzés nem várható el egy kiscsoportostól, de az arra való törekvés és próbálgatás igen.

Kedves Szülők!
Talán első olvasásra soknak és teljesíthetetlennek tűnnek a cikkben felsorolt elvárások, de a tapasztalat azt mutatja, hogy megfelelő nevelési mintával és a kellően ráfordított időfaktorral az Ön gyermeke igenis képesek ezen feladatok elsajátítására mire óvodába megy. Amennyiben jövőre készülnek oviba, az addig előttük álló idő bőségesen elég arra, hogy 2019 szeptemberében az Önök csemetéje magabiztos, ügyes ovis legyen. Kitartással és következetes mintaadással garantált a siker.

Bizonyára egy a célunk és örömforrásunk:
gyermekünk önállóságra törekvésével hozzájárulunk az egészséges testi-lelki-pszichés fejlődéséhez és a pozitív énkép kialakításához.

Sófi-Ősz Veronika

A cikk megosztását külön köszönjük!  ?

Felhasznált/idézett irodalom:
Forrás 1.: http://www.kormocikatalin.hu/?menu=33
Forrás2: https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/23222/egy_tapasztalt_ovono_uzenete_a_szulok_s
zamara_-_mit_kell_tudnia_a_gyereknek_ovodas_korara
Forrás 3: https://www.kismamablog.hu/szoptatas/cumi-vagy-nem-cumi

Az óvodáskor küszöbén – Mit tudjon mire óvodába megy?

Gyermeked 3 éves korára tudta teljesíteni vagy szerinted tudni fogja ezeket az elvárásokat?

Köszönjük, hogy szavaztál!
Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!