Fejkörfogat, növekedési görbék, koraszülöttek, BMI, speciális esetek

fejkörfogat mérés

Az átlagos fejkörfogat születéskor 35 cm, a fejkörfogat általában 1-2 cm-rel nagyobb, mint a mellkas körfogat és általában 1 cm-t nő havonta az első életévben.

A leggyorsabb növekedést az élet első 6 hónapjában látjuk, első hónapban 2 cm-t nő, az első négy hónap során, pedig 6 cm-t. Az agy tömege megduplázódik négy és hat hónapos kor között és megháromszorozódik egy éves korra. A fej növekedésének legfőbb része négy éves korra befejeződik.

Miért érdemes követni a fejkörfogatot?

A fejkörfogat növekedése a csontos koponyán belül található képletek (agy, vértérfogat, agyvíz és csontok) növekedéséből adódik össze. Amennyiben bármelyikből több van (pl.: vérzés vagy túl sok agyfolyadék) az a fejkörfogat túlzott növekedéséhez vezethet.

Az újszülöttek koponyája több csontból áll, amelyek varratokkal illeszkednek egymáshoz azért, hogy a szülés során megfelelően tudjanak alkalmazkodni a térfogat változásokhoz, illetve azért, hogy a gyermek első éveinek agytérfogat növekedését le tudják követni a koponya növekedésével. Ezek a varratok kisded korban elcsontosodnak. A varratok csontosodásának időpontja szintén befolyásolni tudja a koponya méretét és formáját. A csontok illeszkedésénél találhatóak a kutacsok, ezek csupán kötőszövettel fedett területek, ahol a koponyacsont még hiányzik.

A varratoknak van egy normál csontosodási ideje pl.: nyílvarrat esetében, ami hátrafelé fut a koponya tetején 22 hónap, a koronális varrat, mely körben fut 24 hónaposan záródik. Ha ez az időpont megváltozik, és túl hamar csontosodik el néhány varrat az befolyásolhatja a koponya formáját, egyéb betegségek kiindulópontja lehet.

WHO görbék

lány fejkörfogat 0-2 éves korig
fiú fejkörfogat 0-2 éves korig 

Az alábbiakban általánosan talál információkat a növekedési görbékről, hogy érthető legyen néhány eltérés közöttük.

WHO növekedési görbék.

A WHO (World Health Organization, az Egyesült Nemzetek Szövetségének egészségügyi irányító szervezete) növekedési görbéi egy Multicenter Növekedési Referencia Tanulmány adatai alapján készültek, mely folyamatosan gyűjtött adatokat születéstől 2 éves korig és keresztmetszeti, azaz egy megadott időpontban is gyűjtött adatokat 18 és 71 hónapos korban. A vizsgálatban 8440 egészséges, különböző etnikai hátterű és kulturális környezetben élő anyatejes csecsemő és fiatal gyermek vett részt, akik megfeleltek az optimális környezeti feltételek mellett élő gyermekek szempontjának. A WHO növekedési görbéi növekedési normák, melyek leírják, hogy az egészséges gyermekek hogyan fejlődnek optimális körülmények között, gyorsabb növekedést mutatnak az első 3 hónapban, mint azon görbék, melyek tápszeres csecsemők bevonásával készültek (CDC, magyar növekedés görbéi). Ha WHO görbéket használunk, kevesebb gyermek lesz alultápláltnak minősítve, de a gyorsabb súlyfejlődés a WHO görbén az elhízás egyik első jele lehet!

Az Amerikai Egyesült Államokban a legtöbb gyermekgyógyász sokáig a CDC (Centers for Disease Control And Prevention, Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ) által kiadott görbéket használta, melyek az NCHS (National Center for Health Statistics) adatai alapján készültek el.

magasságmérés vidáman

A grafikonokat 2000-ben felülvizsgálták és etnikailag sokkal szélesebb populáción és több anyatejes csecsemő bevonásával készültek az új görbék. Ezeket a görbéket az Országos Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálat adataiból alakítják ki, melyek időszakosan begyűjtik a súly, hossz és egyéb egészségre vonatkozó információt 1960 óta. Mint ilyenek a CDC diagrammok referencia görbék, melyek leírják a gyermekek növekedését az USA-ban körülbelül az elmúlt 30 évben. Eleinte tekintettel arra, hogy ez főként tápszeres csecsemők adatait tartalmazta, így a kizárólag szoptatott csecsemőkkel szemben lassabbnak tűnhet a súlygyarapodás 3 hónapig, majd később túl gyorsnak. Emiatt ma 2 éves kor alatt a WHO görbék használatát javasoljuk.

Magyarországon 2006-ban a KSH Népességtudományi Kutatóintézete készített egy Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálatról szóló összesítést. Célja az volt, hogy eredményei segítsék a gyermekorvosok, védőnők munkáját a gyermekek növekedésének, fejlődésének, gyarapodásának megítélésében, születésüktől a felnőttkor eléréséig. Maga a vizsgálat 2001-ben Az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat adatfelvételi szakaszának az 1983-ban születettek 18 éves kori vizsgálatával befejeződött. Ezt követően kezdődhetett el az adatok számítógépes feldolgozása, majd értékelése. Születéstől 18 éves korig kidolgozott referencia-átlagok és –percentilisek találhatóak a testmagasság/testhosszúság, testtömeg, testtömeg-index (BMI), testmagasság szerinti testtömeg, fejkerület, mellkaskerület, haskerület és a bőrredő-vastagságok: a triceps, a subscapula, a suprailiaca, és az abdomen régióban paraméterekre. A táplálás fajtájára vonatkozóan (anyatejes vagy tápszeres) nem találtam információt a tanulmányban.

Speciális állapotok

unoka magasság mérőKoraszülöttségre vonatkoztatva a legtöbb klinikus a standard növekedési görbéket alkalmazza a koraszülöttek fejlődésének utánkövetésére,

miután a koraszülött intenzív centrumból hazaengedték az újszülötteket. Fontos korrigálni a növekedési paramétereket a gesztációs korral (a jelenlegi korból ki kell vonni azt az időszakot, ameddig a csecsemő koraszülöttnek számított). Nincs egyetértés abban, hogy mennyi ideig kell folytatni ezt a korrekciót. Erre vonatkozó vizsgálat nem készült, amely pontos útmutatást adna ebben a kérdéskörben. A felzárkózó növekedés mértéke és időtartama a gesztációs korral, születési súllyal, etnikai hovatartozással és egyéb faktorokkal változik.

A hagyományos megközelítés azt mutatja, hogy a súlyfejlődést 2 éves korig, a hosszfejlődést 40 hónapig, a fejkörfogat fejlődését pedig 18 hónapos korig szokták korrigálni. Akárhogy is 2009-ben a UK WHO növekedési görbéi a korrekciót a 32. hét előtt született koraszülöttek esetében egységesen 2 éves korig, a 32 és 36 hét között született koraszülöttek esetében pedig legalább egy éves korig javasolják. Az 1500 g alatti súllyal született csecsemők általában még korrekcióval is kisebbek és alacsonyabbak 2 éves korukban, mint időre született társaik. Ha ilyen gyermeket vizsgálunk, felméréskor érdemesebb a növekedési sebességre fókuszálni, mely meg kell, hogy közelítse a korrekcióval együtt számolt időre született csecsemők rátáját, vagy a súlyt a hosszra vonatkoztatva vizsgálni, amely hasonló a referencia standardokhoz.

Léteznek speciális növekedései görbék, melyeket azon körülmények között növekvő gyermekek számára fejlesztettek ki, akik megváltozott növekedési mintázatokkal rendelkeznek.

Ilyenek pl. Down-szindróma, Turner-szindróma, Williams-szindróma, achondroplasia.
Az arányosság egy olyan mutató, mely azt fejezi ki, hogy a különböző növekedési paraméterek hogyan függenek össze egymással. Az arányosság mérése hasznos a tápláltsági állapot megítélésében, a túlsúly és az obesitas diagnosztizálásában, és általánosságban az alacsony és a magasnövés differenciál diagnózisában.

A testsúly viszonyítása a testhosszhoz.

Két éves korig lenne szükség ilyen összefüggések követésére. A 2,3 és 97,7 percentil közé eső variációk normálisak, az alatta lévők az alultápláltak, a felette lévők a túlsúlyosak vagy obesek. Az első 6 hónapban észlelt hirtelen növekedés fokozott rizikót mutat a 3 éves korban észlelt elhízásra. Ez az érték tipikusan normális azokban a gyermekekben, akik familiáris alacsonynövésűek vagy alkati lassú növekedésűek. A súlyadatokat a testmagasságra vonatkoztatva jelölni kellene 18 hónapos korig, majd ezt követően két éves kor után a BMI értékeknek kellene szerepelniük.

BMI, testtömegindex

A testtömegindexet úgy kapjuk meg, ha a testsúlyt (kg) elosztjuk a testmagasság négyzetével (m2). A BMI-t két éves kor fölött kell számítani. Alkalmas és legjobb előrejelzője az elhízásnak. A BMI percentilt jól lehet használni az alultápláltság és a túlysúly és obesitas monitorizálására. 15 percentil alatt alultáplált, 85-95 percentil között túlsúlyos, 95 percentil felett obes (elhízott) egy gyermek.

A szélsőséges értékeknél (<3 és 97< percentil) kis különbségek is nagy BMI percentil eltérést okozhatnak, amiatt ez esetben más paramétert használunk (Z-érték), mely pontosabban tükrözi mennyire tér el az adott érték a mérési átlagtól és jól használható a változások követésére.

BMI számítása:

ha én 165 cm magas vagyok és 60 kg, akkor a BMI értékem:
60/(1,65×1,65) = 22. Ez egy normál tartományba eső érték.

WHO BMI percentil görbék 0-5 éves korig

lányok

fiúk

Testarányok

A test arányai változnak a magzati és a születés utáni élet során. A legáltalánosabban elfogadott és használt jellemzői a test arányainak a felső test szegmentum aránya az alsó testhez és a kar aránya a magassághoz. A felső és alsó szegmens aránya (US/LS) segítségünkre van elkülöníteni az okait az alacsony és magasnövésnek és elkülöníteni az aránytalan növekedést az éretlen növekedéstől.

Nem normális növekedési mintázatok

A növekedés fel tud gyorsulni vagy le tud lassulni különböző feltételek mellett. A növekedésben bekövetkező változás első jele lehet patológiás állapotoknak. (IBD, hypercortisolismus, pajzsmirigy dysfunctio). Az abnormális mintázatok értékelését és kezelését már nem tárgyalom, az szakorvosi feladat.

Dr. Nagy Dóra Zsuzsanna

Csecsemők és gyermekek normál növekedésének követése >>>>

Általános információk a súlyfejlődésről >>>>

Hosszfejlődés változás, várható testmagasság >>>>

Források:
www.uptodate.com
www.who.int/childgrowth
https://www.cdc.gov/growthcharts/clinical_charts.htm

Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!