Serdülőkorú gyermek a családban III.

Serdülő

A cikk előző részében a serdülőkor első szakasza, a 11-14 éves korú gyermekek testi-lelki fejlődésében végbemenő változásokról olvashattak a kedves szülők. A fejlődést követve most a 14-18 éves korosztály legkiemelkedőbb életkori sajátosságaiba nyújtok rövidke betekintést.

Testi-lelki változások

Ezt a korszakot hosszú, átmeneti, ellentétes érzelmeket hordozó, indulati és önértékelési szakaszok jellemzik. A nemi érés erőteljesebbé válik, amivel kapcsolatban a serdülőknél előfordulhatnak saját testtel kapcsolatos aggodalmak. A szexulális érdeklődés kifejezetté válik, nagy hangulati kilengések időszaka következhet be! Mind az ellenkező, mind az azonos nemű szülővel szemben jellegzetes kapcsolat alakul ki. Közismert, hogy nem ritkán konfliktusokkal terhelt időszak következik. Ezek közé tartozik például, hogy kinek a feladata eldönteni a napirend alakulását. A szülő vagy a gyerek döntse el, hogy mikor történjen az esti lefekvés, vagy milyen legyen az iskolai munka, és teljesítmény minősége, igénye. Gyakran konfliktus forrása, hogy mi tekinthető a serdülő jogos igényének, és mi nem! Megjelenhet a „mindenhatóság” érzése. Az iskolában szintén adódhatnak problémák társaikkal, pedagógusaikkal szemben. Szükséges az iskola és a szülők szoros együttműködése, a gyermek fejlődésének követése.

Ezt az életkort továbbá erőteljes kritikusság, makacsság is jellemzi, amely konfliktusok kialakulását okozza, de szerencsére távolról sem vezetnek a szülő-gyermek kapcsolat megromlásához.

Nagyon fontos, hogy a konfliktust megelőzzük,

vagy amennyiben kialakult, úgy azt rögtön beszéljük meg gyermekünkkel, tisztázzuk az okokat és közösen keressünk megoldást a problémára.

A 14-18 évesek hajlamosak a veszélyeztető tényezőket (dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás) semmibe venni. Olykor úgymond rizikós magatartást tanúsítanak. A szülőknek ebben az életkorban is fokozottan figyelni kell gyermekük egészségének megtartására, a betegségek megelőzésére, a helyes példamutatásra.

Folyamatosan felerősödik a függetlenségre törekvés, önközpontúvá válnak, kifejlesztik önképüket.

Az élet számos területén egyre inkább a kortársak-barátok hatása alá kerülnek; megfigyelhető a klikkesedés. Ez a szülőket igen érzékenyen érintheti. Ez enyhíthető a gyakori beszélgetésekkel, egymásra figyeléssel. Ilyenkor gondoljunk vissza, hogy mi szülők is átéltünk, éreztünk hasonló helyzeteket serdülő korunkban. Kritikus pillanatot jelenthet a családok életében a kötelező pályaválasztás. Amennyiben problémát jelent, hogy, „ Mi legyen a gyermek?” úgy célszerű pályaválasztási vagy nevelési tanácsadó szakemberhez fordulni. Itt komplex segítség vehető igénybe, ráadásul a szülők és gyermekük maguktól is felkereshetik előzetes megbeszélés alapján a lakóhelyükhöz legközelebbi intézményt. Semmiféle beutaló vagy pedagógiai javaslat nem szükséges a gyermek adottságainak és képességeinek, tehetségének feltérképezéséhez. Itt egyébként viselkedési, magatartási, és tanulási problémák megoldásában is tudnak segíteni az arra rászoruló gyermeknek és családjának egyaránt.

Ahogy azt a bevezetőben említettem ez a 14-18 éves életkor egy igen érzékeny szakasz a gyermek életében. Türelemmel, szeretettel, odafigyeléssel problémamentesen „túlélheti” az egész család a gyermekévek e különleges és szép fejlődési szakaszát.

A lényeg, hogy a serdülő ne maradjon magára, hiszen sok olyan problémája, megválaszolatlan kérdése lehet, amely csak a felnőttek élettapasztalatával oldható meg!

Farkasné Pesztericz Krisztina                                                                                                 ELŐZŐ RÉSZ>>>>

Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!