Újabb fogszabályozó készülékek

fogszabályozó készülékek1

MÉLYHÚZOTT TECHNIKÁVAL KÉSZÜLŐ SÍNEK SZABÁLYZÓK

A hőre lágyuló műanyagok fogtechnikai irányú fejlesztésével és az ezeket megmunkáló gépek berendezések és műszerek megtervezésével, kialakításával megnyílt az ilyen típusú fogszabályozó készülékek gyártásának lehetősége.

A mélyhúzásos technika lehetővé teszi, hogy egy nagy mértékben rugalmas, igen ellenálló anyagból, egyéni mintavétellel alapján nagypontosságú harapásemelő síneket, fogvédőket, retenciós és aktív fogszabályozókat készítsünk.

harapásemelő

Megfelelő fólia vastagság kiválasztása az optimális harapásemelést és rugalmasságot biztosítja.

A harapásemelők indikációs területe a TMA izületi problémák mellett az éjszakai fogszorítás, csikorgatás, spazmus. Előnyösnek gondoljuk alsó felső kerámia pótlások esetén is egy vékonyabb rugalmas sín viselését.

Aktívan sportolóknál indokolt a sportnak megfelelő fogvédő használata. Elkészíthető ebből az anyagból a fix fogszabályozót viselő fiatalok számára is.

fogvédőAz eddigieknél sokkal kényelmesebben viselhető és hatékonyabb horkolás gátlók is készíthetők ezzel a technikával. A horkolás bizonyos formái igen komoly problémát jelentenek a páciens és az ezzel foglalkozó orvosok, terapauták számára is.

Mivel minden eset más és egyéni, különböző személyek másként reagálnak ugyanarra a készülékre és így más és más típus lehet eredményes adott páciens kezelésében is. Cikkünknek nem feladata és nem is vállalkozhat ennek a multidiszciplinaris probléma körnek a tárgyalására, de még csak a tervezhető készülékek részletes ismertetésére sem. A lényeg az, hogy minden esetben a fogívekre készített rugalmas sínek különböző technikákkal igyekeznek megakadályozni a mandibula, azaz az alsó fogsor lefelé és hátra csúszását, valamint egyidejűleg a nyelv hátrafelé, a garat irányába mozdulását, és ezzel a szabad levegő beáramlást.

Az aktív fogszabályozást az un. „set-up” technika teszi lehetővé.

ClearAligner lathatatlan keszulek 025Ilyenkor a gipsz modellből kifűrészeljük a szabálytalanul álló fogat v. fogakat és szabályos helyzetben rögzítjük. Így készül el a rugalmas sín amely, kellő idejű hordás esetén, a beállított helyzetre változtatja a fogívet.

Erre a technikára épül, számítógépes tervezéssel és gyártással az un. „Inviziline” és „Cler Aligner” készülékcsalád. Mi az utóbbit tartjuk előnyösebbnek és jobban használhatónak, nem oly magas ára és a kezelés közbeni kontroll lehetősége miatt, amit a nem teljesen automatikus gyártás tesz lehetővé, szemben az előzővel.

FIX FOGSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK

Multi konzolEzek a készülékek értelem szerűen a fogakhoz vannak rögzítve különböző módokon. A kezelt személy ezeket eltávolítani nem tudja, így a kezelés teljes idejében, azaz napi 24 órát hatnak. Ez a tény nagy előny a kezelés hatékonyságát és idejét illetően, de bizonyos kényelmetlenségi, esztétikai negatívumai vannak. Fontos ezek mellett, hogy éppen az állandó hatás miatt igen nagy körültekintést és szakértelmet követel a kezelést végző, irányító fogszabályozó szakorvos részéről.

A rögzített készülék típusok, ugyan úgy mint a kivehetőek a múlt század elejétől, a fogszabályozás tudományának külön válása idejétől folyamatosan fejlődnek .

A legegyszerűbb fix készülék típus az előzőekben már tárgyalt és bemutatott ferdesík. Ez a készülék általában műanyagból van, szemben a többiekkel melyek különböző fémekből készülnek.
Először a 6-os fogakon (első nagyőrlő) rögzített gyűrűk által tartott, fogszabályozó íveket használtak. Ezek elhelyezkedésüktől függően lehettek labialis, lingualis, palatinalis ívek. Később az előállításukra szolgáló anyagok fejlődésével már vékony rugókat lehetett rögzíteni a szabályozó ívre a finomabb fogmozgatás elérése érdekében.

Az úgynevezett gyorstágító vagy sutura repesztő készülékek is beragasztott, fix készülékek. A 4-es kisőrlőkön és 6-os nagyőrlőkön ülő gyűrűkhöz vannak a megfelelő, erős tágító csavarok rögzítve.

hyraxNapjainkban a Hyrax csavaros típusokat használják leginkább. 

Az utolsó 40-50 évben a fém technológia fejlődésével létrehoták és folyamatosan fejlesztik, az un. „multiband” – sokgyűrűs, később „multibracket” készülékeket. Ezek a korszerű fix készülékek képesek a fogak igen pontos, az egyéni kezelési célnak leginkább megfelelő, mozgatására. Gyakorlatilag képesek a tér minden irányában a fogakat úgy mozgatni, ahogy az a kezelt személy arckarakterének, állcsontméretének, egyéni értékeinek a legmegfelelőbb. Lényegük, hogy a teljes alsó és felső fogívet egy erőrendszerbe foglalják. Ezt úgy érik el, hogy a 6-os fogakon általában gyűrűkön rögzülő tubusok vannak, 5-től 5-ig a kisőrlőkön és a front fogakon meg un. „becket”-ek, azaz záracskák vannak rögzítve. Ezek a finommechanikai elemek fogadják be, ill. rögzítik a speciális szabályozó íveket, melyek a fogmozgatáshoz szükséges erő nagyságot adják. A záracskáknak és tubusoknak úgy kell rögzíteniük a fogszabályozó íveket, hogy a fogmozgatást lehetővé tegyék és minél kisebb súrlódó (frikciós) erő fékezze ezt a mozgató hatást. A megfelelő erőirányt a záracskák kialakítása és a kezelés irányítása, vezetése biztosítja.

Több multiband technika is ismeretes, ill. lett kifejlesztve különböző tervező professzorok által. Lényegüket tekintve mind a fent leírtakat alkalmazzák. Különbség csak a felragasztásra kerülő brecket-ek alakjában, mechanikájában van. Illetőleg a használt szabályozó drótok minőségében alakjában, sorrendjében és számában vannak különbségek.

Az egyes fogszabályozó szakorvosok azt a technikát használják, amit a legjobban ismernek, a legelőnyösebbnek tartanak és a legnagyobb gyakorlatuk van benne.

Esztétikailag is lehet különbséget tenni annyiban, hogy minden cég és technika igyekszik, un. esztétikus brecketeket is forgalmazni. Ezek fogszínűek vagy átlátszóak, funkciójuk, alakjuk megegyezik a fémből készülő típusokkal, csak anyaguk más üvegszálas kompozit, kerámia, zafír kristály és így pár méterről láthatatlanok. Természetesen áruk lényegesen magasabb.

Az utolsó évtizedekben kifejlesztették az un. ligual technikát. Itt a záracskák nem buccalisan és labialisan, hanem lingualisan belülre vannak rögzítve a fogakon és így nem látszanak.

Az utóbb említett két esztétikus technika nem tömegesen használt, részint magas ára, részint egyéb negatív vonások miatt. Inkább a felnőtt kezeléseknél használatos, azokban az esetekben, ha a páciens foglalkozása vagy egyéb okok miatt ragaszkodik hozzá.

Rajk Lajos András

Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!