Az utazási költségtérítési támogatásról

utazás

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez a legtöbb esetben a betegeknek nagyobb távolságokat kell megtenni, így az utazás költségei megterhelőek lehetnek anyagilag, főleg akkor, ha rendszeresen kell kezelésekre, ellenőrzésekre járni.

Az egészségbiztosítás keretében a betegeknek és kísérőiknek lehetőségük van igényelni utazási költségtérítési támogatást 2022. július 1-től. Ennek az ellátásnak korábban utazási költségtérítés volt az elnevezése, de nem csak az ellátás neve, hanem az igénylés menete, illetve a vonatkozó jogszabályok is változtak július 1-től.


Az egészségbiztosítás keretében a biztosítottaknak, ill. a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultaknak, ill. az őket kísérő személyek részére lehet igényelni a támogatást.


Utazási költségtérítési támogatás az alábbi esetekben vehető igénybe:


1. járóbeteg-szakellátás igénybe vétele esetén;
2. fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén;
3. gyógyászati segédeszköz próbája, illetve kiszolgáltatása esetén;
4. szűrővizsgálat igénybevétele esetén;
5. gyógyászati ellátás esetén;
6. rehabilitációs szolgáltatás igénybevétele esetén;
7. orvosszakértői vizsgálatra történő berendelés esetén.


Utazási költségtérítési támogatás nem csak beutalóval igénybe vehető szolgáltatások esetén igényelhető.
  • A támogatás azokban az esetekben jár,
  • ha a beteg olyan egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe az ellátást, amely a szolgáltató az ő esetében illetékes a területi ellátási kötelezettség alapján,
  • azokban az esetekben, amikor a beteg lakóhelyéhez az ellátására kötelezett e.ü. szolgáltatóhoz képest van közelebbi ellátóhely, és oda kapott beutalót, vagy ott vette igénybe az ellátást,
  • olyan esetekben, amikor orvos-szakmai indok alapján fentieken kívül máshol kell igénybe venni az ellátást.

Gyógyászati segédeszköz átvétele vagy próbája esetén csak akkor jár támogatás az utazáshoz, ha a lakóhelyéhez/tartózkodási helyéhez, illetve szállásához legközelebb eső finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatónál szerzi be a szükséges eszközt a beteg.

utazási költségtérítési támogatás

A támogatás igénylése:

Korábban „utazási utalvány” került kiállításra, mely június 30-tól már nem állítható ki, és nem is igazolható rajtuk újabb megjelenés egészségügyi intézményben. Amennyiben valaki még rendelkezik ilyen nyomtatvánnyal, melyen igazolásra került fenti dátumot megelőző megjelenése eü. intézményben, akkor a leigazolt utolsó dátum napjától számított 6. hónap utolsó napjáig, de legkésőbb 2022. december 31-ig nyújthatja be igényét az ellátásra a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalban, illetve a kérelem bármelyik Kormányablakban is beadható. A beszkennelt „Utazási utalvány”-t csatolni kell a kérelemhez.

Hogyan igényelhető az utazási költségtérítési támogatás?

A beteg az egészségügyi intézményben történő ellátása során tudja jelezni igényét az utazási költségtérítési támogatás igénybevételével kapcsolatban. A beteg ellátása, illetve fekvőbeteg intézményből történő elbocsátása esetén az ellátását végző orvos az ambuláns lap, vagy zárójelentés kiadása során rögzíti az informatikai rendszerben a támogatás igényléséhez szükséges adatokat a beteg kérése esetén. Melynek megtörténte dokumentálásra kerül az ambuláns lapban, vagy zárójelentésben is. (Ebben az új rendszerben már nem kell semmilyen nyomtatványt, igazolást kérnie háziorvosától, mint korábban.)

A támogatás igénybevételéhez az eü. szolgáltatónál történt megjelenéssel kapcsolatos adatokon kívül rögzítésre kerül, hogy a biztosított képes-e közforgalmú személyszállítási eszközön utazni;
ha a biztosított elmúlt 16 éves, állapota indokolja-e kísérő személy szükségességét; valamint az is, hogy az ellátást a lakóhelye alapján területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál vette-e igénybe?

Ahhoz, hogy a támogatást megkapja a beteg, fenti adatok rögzítésén kívül, még külön kérelmeznie is kell a támogatást!

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem személyesen, postai úton vagy elektronikus úton – Ügyfélkapun keresztül – nyújtható be a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz. Amennyiben a kérelmet személyesen, vagy postai úton szeretnék beküldeni, a szükséges kérelem nyomtatvány a Magyar Államkincstár weboldaláról tölthető le. 3-nál több megjelenésre vonatkozó kérelem benyújtására, a „Kérelem utazási költségtérítési támogatás iránt-pótlap” –on van lehetőség.

Elektronikus úton: Ügyfélkapus azonosítást követően a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) Egészségügy / Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai menüpontból elérhető „Utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem (EB_UTITAM_01)” elnevezésű elektronikus űrlapon küldhetők be.

utazás kísérővel

Milyen esetekben igényelhető a beteget kísérő személy részére utazási költségtérítés?

– ha 16 év alatti gyermeket kísérnek egészségügyi ellátásra
– 16 éven felüli biztosított kísérőjének, ha orvosilag indokolt, és szükséges a beteg kísérése az eü. szolgáltató szerint.

A támogatás 1 fő kísérő részére igényelhető csak. A támogatás helyi közlekedésre nem vehető igénybe.

Közforgalmú személyszállítási eszközön történő utazás esetén a kísérő számára oda- és vissza út költségeihez nyújtható támogatás. Ugyan azon napra legfeljebb egy oda és visszaút számolható el a kísérő részére (100 km-t meg nem haladó távolság esetén), a beteg nélküli utazás esetén, pl. ha a beteg fekvőbeteg ellátásban részesül huzamosabb ideig. Ebben az esetben azonban a biztosítottnak nyilatkoznia kell a kísérő többszöri utazása szükségességének indokáról. Amennyiben az orvos szükségesnek látja a beteg kíséretét, a közös utazásukra a betegnek és a kísérőjének együttesen 21 Ft/km jár. Ha a kísérő a kísért biztosított nélkül utazik, közforgalmú közlekedési eszköz igénybevétele esetén a megtett távolság alapján meghatározott támogatás utazási kedvezményekkel csökkentett összegére, ha pedig a biztosított közforgalmú személyszállítási eszközön utazni nem képes, kilométerenként 18 forintra jogosult.

Hogyan igényelhető a sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére utazási költségtérítési támogatás?


Nem csak egészségügyi ellátás igénybevétele esetén van lehetőség utazási költségekhez támogatást igényelni. Az SNI-s gyermekek és kísérőjük részére, a korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézményekbe, valamint gyógypedagógiai intézménybe történő utazásukhoz is igényelhető a támogatás. Az utalvány kiállítására az illetékes Szakértői Bizottság vezetője jogosult. Fenti intézményekben történő megjelenések igazolására, az utazási utalvány betétlapján van lehetőség az intézményvezető által.
A szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermek bentlakásos intézményben van-e elhelyezve, vagy bejáró tanuló. Az utazások pontos időpontját mindkét esetben fel kell tüntetni. A gyermek kísérőjének egy napon maximum 2 oda-, illetve 2 visszautat lehet elszámolni (amiből 1-1 út a közös és 1-1 út a gyermek nélküli utazás lehet).

A kérelem elektronikus úton is benyújtható, Ügyfélkapus azonosítást követően a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) Egészségügy / Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai menüpontjában közzétett „Kérelem utazási költségtérítési támogatás iránt – SNI (EB_UTITAM_03)” elnevezésű elektronikus űrlapon. Első alkalommal történő igénylés esetén az elektronikus nyomtatványhoz a Betétlap mellett csatolni kell az „Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére”, elnevezésű nyomtatványt is. Az ezt követően benyújtott kérelmek esetében elegendő a „Betétlap”-ot csatolni. Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a támogató szolgálat részére történő díjfizetést igazoló számlát is csatolni kell a kérelemhez.

utazási költségtérítési támogatás

Mennyi az utazási költségtérítési támogatás összege?

A támogatás összegének megállapításakor a lakóhely/tartózkodási hely, illetve a szállás és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti távolságként a két település közötti legrövidebb, kizárólag közúti útszakaszt, távolságot veszik figyelembe.

Közforgalmú személyszállítási eszközön történő utazás esetén:

Az utazási költségtérítési támogatás összege a megtett távolság alapján kerül meghatározásra úgy, hogy levonásra kerül az utazás során esetleg igénybe vett egyéb kedvezmények összege. Ezekről nyilatkozni kell az igénylés során. Annak nem jár támogatás, aki egyébként díjmentes utazásra jogosult.

Személygépkocsival történő utazás esetén:
Amennyiben a beteg állapota miatt igazoltan nem utazhat tömegközlekedési eszközzel, akkor az autóval történő utazás során 21 Ft/km a támogatási összeg. (betegnek és kísérőnek együttesen.)


Burgondné Stompf Edit

Felhasznált irodalom:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/betegs%C3%A9g-eset%C3%A9n/utazasi-koltsegteritesi-tamogatas.html


Jogszabályok
• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
• 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
• 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről
• 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!