Hatékony preventív fogászati módszerek integrálása az orthodonciába

egészséges száj

Az egészséges száj fogalma sokkal többet jelent, mint egyszerűen a fogászati profilaxisok gyakorlati alkalmazásának összessége.

Magába foglalja az orofaciális struktúrák épségének megőrzésén túl azok funkciójának optimális meglétét (rágás, beszéd stb.), illetve olyan viselkedési attitűdök kialakítását, melyek a száj- és fogegységet felértékelik (szociális motivációk összessége).

Egészében ez a társadalom igényeinek olyanforma áthangolódása, hogy az egészséges száj iránti vágy inviduálisan az egyén részéről merül fel, a többiek részéről pedig elvárás.

A fogszabályozás nem tűnik semmiképpen kényszerintézkedésnek, ami – a bizonyított hatékonyság ellenére – averziót, elkeseredett, nemritkán szakmai vitának álcázott ellátást szül. Szerencsés módon a piacgazdaságra való áttérés az önmegvalósítás egyéni igényeit is átformálja. Az új generációnak vágya, célja a reklámok, filmek stb. médiumok által közvetített izmok, kisportolt, ápolt testű, hajú stb. és a „csillogó”, szabályos fogazat által közvetített mosolyú emberideál megteremtése.

A „keep smile” mentális, mint társadalmi elvárás szerencsés módon a szájegészség-programok szervezőinek kezére játszott,

mert esztétikai oldalon fokozta a fogszabályozás iránti társadalmi igényt. Ez funkcionálisan intakt, korrekt módon rendezett szabályos fogazat ui. önmagában esztétikus, látványa életörömet, egészséget sugároz. A fogszabályozó készüléket viselő emberkorunkra szimbólummá vált. Az önmagával és megjelenésével törődő ember szimbóluma!

A társadalom részéről fellépő kétségtelen igény a fogszabályozás iránt garantálja az aktív és motivált részvételt a kezelésekben.

Továbbá ezen, szociális motiváció kihasználására építő ügyes szakmapolitikával, illetve prevenciós stratégiával az érintett anyagi hozzájárulással is nemritkán elérhető. Egyébként ugyanerre a társadalmi elvárásra építik marketing-stratégiájukat azok a kozmetikai cégek, amelyek szájápolási eszközöket, termékeket kívánnak eladni. A fogszabályozás eredményessége és annak fenntartása egyben a szájegészség megőrzését jelenti (prevenció), egyúttal a további a száj- és fogbetegségek megelőzését (prevenció) is magában foglalja. Ez a kettősség az, ami a kétségtelen külső elvárás miatt a belső motivációt és az egyéni igényt a szájápolás iránt fenntartja.

Prof. Dr. Végh András

Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!