80 év tanítás-nevelés a gyógyulás szolgálatában

gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatására

Adományok, meglepetések

Iskolánk a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatására, nevelésére hivatott, gróf Zichy János alapította 1937-ben.
A kórházakban folyó feszültségoldó, tanítva-gyógyító, nevelő-oktató munkával érhető el, hogy diákjaink ne maradjanak le tanulmányaikban, ne kerüljenek hátrányba, ne kelljen évet ismételniük.

A beteg gyermeknek sem csorbulhat a tanuláshoz való joga! A Fővárosi Iskolaszanatórium megalakulása óta arra törekszik, és igyekszik megvalósítani azt a célt, hogy a kórházakba kerülő beteg gyerekek – nem kezelésekkel töltött – idejének értelmet adjanak, elviseltessék a kórházi környezetet. A magas szintű oktatás-nevelés mellett oldjuk a gyerekek szorongásait, csökkentjük a hospitalizációs ártalmakat, és mindenekelőtt fenntartjuk gondolkodásuk aktivitását.

13 budapesti egészségügyi intézményben, főleg egyéni oktatást végzünk, de a pszichiátriai osztályokon csoportokat tanítunk. Egy-egy kórházban általában egy alsós tanító, egy humán szakos és egy reál szakos pedagógus foglalkozik az általános iskolás és középiskolás gyermekekkel.

A Heim Pál Kórházban jelenleg hat pedagógusunk van.

Előtérbe helyezzük a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását, melyet hatékonyan és eredményesen érünk el a változatos, empatikus munkánkkal. Sok gyermeknek jó osztályzatokat tudunk megajánlani, hiszen egyénileg kiderülnek a hiányosságok, és a magyarázat is hatékonyabb, így válik a megértés és a tanulás szinte szórakozássá.

E tanév a digitális oktatás éve volt, így nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy digitális tananyagokat készítsünk, használjunk. Mindezt nagyban segítette, hogy eszközállományunk is sokkal korszerűbbé vált.

 játék adomány átadásIskolánkat jubileumunk kapcsán több cég és magánszemély adományozta meg.

A BestByte Kft. fiatal és rugalmas vezetősége nagyon komoly értékben adományozott laptopokat, nagyméretű smart televíziókat a Fővárosi Iskolaszanatóriumnak, így kollégáink látványosabb, játékosabb eszköztárral egészíthetik ki a tananyagot.

A cég egy kis teherautónyi játékot is küldött iskolámnak, amelyet a húsvét alkalmából szétosztottunk, itt a kórházi osztályokon és a többi fővárosi telephelyünkön is tanítványaink között.

A fővárosi kórházakban nagy örömmel fogadták a gyermekek az okostáblákat, notebookokat, nagyképernyős televíziókat.

laptop adományAz ünnepélyes adományátadásra április 11-én, csütörtökön délelőtt került sor a Heim Pál Kórház Gasztroenterológiai Osztályának foglalkoztató szobájában. Megtiszteltek bennünket rövid kis ünnepségünkön a BestByte Kft. vezetői, iskolám vezetői és tanárai, kórházunk ápolási igazgatónője, több orvos és főnővér, nővér. Eljöttek a Pszichiátriai Osztályon lévő tanítványaink szociálpedagógus gondozónőjükkel, akik az egyik nagy képernyős televíziót kapták. Jelen voltak néhányan a gyógyulófélben lévő beteg gyermekek és szüleik a többi kórházi osztályról is.

Március 31-én, újabb okostábla rendszert kaptunk ajándékba az LSK Hungária Kft.-től a Dr. Kemény Pál Gyermek Onko-Hematológiai Osztály foglalkoztató szobájába. Egész más a gyermekek aktivitása, amikor ezen a táblán ők a főszereplők, persze a pedagógusok irányítása mellett.
A nagyvizitek során ezt a táblát használják az osztály egészségügyi dolgozói is, az osztályvezető főorvos úr, Dr. Péter György laptopjával összekötve, amihez a cég szoftvert és állandó karbantartást is adományozott. A tábla egyszerű szoftverét sokan elsajátítottuk már a cég jóvoltából.
A Budai Gyermekkórházban lévő tanulószobák egyikébe is kaptunk tőlük egy nagyobb okostábla rendszert, egy névleges összegért, ami magánszemélyek adományaiból gyűlt iskolánk alapítványának számlájára. Ez messze alulmúlja ennek az eszköznek a piaci értékét. A Déméter Házban is ők szerelték fel és telepítették adományképpen azt az óriási digitális táblát, amelyet az IT SERVICES HUNGARY Kft. adományozott az általuk kialakított napfényes tanulószobába.

Mivel pedagógustársaimmal osztályzatokat ajánlunk a gyerekeknek, az anyaiskolákkal jó kapcsolatban állunk, a kórházakban a hosszan bent fekvők közül sok gyereknek nem kellett tanévet ismételnie. Évente átlagosan több mint 2000 gyermekhez jutunk el.

A jubileumi évünk sok szép emlékkel szolgált. A februárban megrendezett csodás ünnepi napunkról Juhos-Kiss János cikke tudósított.

Az adományozóinknak hálás szívvel köszönjük, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a tanítás, tanulás még nagyobb élmény lehessen pedagógusoknak és a gyermekeknek a kórházakban.

Réfi Oszkó Ildikó 

Segíts az információ terjesztésében. Oszd meg a cikket ismerőseiddel is!