mentálhigiéne

 
 

Az autizmus diagnosztika gyakorlati lépései

autizmus diagnosztika

A Heim Pál Gyermekkórház Mentálhigiéniai Központjának egyik fontos feladatköre az autizmus diagnosztika. Mivel ez egy spektrumbetegség, a kérdést felvető gyermekek igen változatos tünetekkel érkeznek hozzánk. Így aztán fontos a részletes anamnézis felvétel és az alapos kivizsgálás. Hogyan is működik ez nálunk a gyakorlatban? A gyerekek egy részénél a szülők, máskor a gyermekközösség észlel valamilyen furcsaságot, ami kivizsgálást igényel. Elsőként a szülővel beszélgetünk: sokat kérdezünk, próbáljuk feltérképezni a számunkra még ismeretlen gyermeket. Külön öröm számunkra, ha mindkét szülő jelen tud lenni az interjún, hiszen gyakran mást lát az apai és azTovább


Mi is az az autizmus spektrumbetegség?

autizmus

Mikor gondoljunk rá, hogy esetleg a gyermek is érintett lehet? Autizmus spektrumzavar diagnózis estén elmaradást láthatunk a reciprok szociális készségek és a kommunikáció, valamint a rugalmas viselkedésszervezés területén. De mit is jelent ez a bonyolult megfogalmazás? Az autizmussal élő gyerekek fő nehézsége abban áll, hogy nehezen tudnak más fejével gondolkozni. Nem látják vagy értik, mit gondol, érez a másik gyermek vagy felnőtt. A legtöbb kisgyermek minden külön tanítás nélkül pontosan tudja, hogy amikor anya összeráncolja a szemöldökét, akkor valószínűleg valami rossz fát tett a tűzre, amikor pedig sír, akkor nagyonTovább


“Általános Hősképző Iskola nyári tábora”

hősképző

Félelmeket elűzni egy hét alatt? Hát, ha teljesen nem is … . Néhány éve nyaranta egy hetes terápiás csoportokat tartunk a Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Központ ambulanciáján, a hozzánk járó gyerekek részére. Köztük „Hősképzőt” is, 7-9 éveseknek. Olyanoknak, akik rettegnek különböző dolgoktól, félnek elaludni, félnek a sötétben, vagy nem is tudják, mitől, de félnek. Vannak, akik sosem voltak még sikeresek, vagy azt hiszik magukról, hogy alig képesek valamire. Mielőtt a hősképzőbe hívtuk őket, már jártak egyéni terápiába, ahol a kezdeti tüneteik enyhültek, kicsit bátrabbak lettek. És ami fontos: a terápiáraTovább


Szavak közül szabadulva

lakat

A cikkünkben bemutatjuk, hogy egy, az ambulanciánkon tartott, egyhetes nyári csoportban, hogyan volt illeszthető terápiás gondolkodásunk, a gyerekek életkornak megfelelő szükségletekhez, igényekhez. Minden nyári időszakban több turnus is megrendezésre kerül az ambulanciánkon. Hétfőtől péntekig tartanak, a gyermekek életkorához és problémájukhoz igazított hosszúságban és intenzitásban. A táborok térítésmentesek, a szülők beleegyezésével és egyetértésével zajlanak, akik a turnusok végén a csoportvezetőktől visszajelzést kapnak gyermekük pszichés állapotáról és fejlődéséről egyaránt. A csoportunkon 2015 nyarán 7.-8. osztályos gyerekek vettek részt, akik munkatársainknál már korábban egyéni terápiás ellátásban részesültek, és eljutottak az személyiségfejlődésüknek arra aTovább


Belső tájakon a művészetterápia eszközeivel

művésztterápia2

A Heim Pál Gyermekkórház Mentálhigiéniai Ambulanciáján rendszeresen szervezünk művészetterápiás csoportokat a hozzánk járó gyermekek részére. Az alábbiakban egy rövid betekintést szeretnénk nyújtani ebbe a módszerbe, illetve azon belül az általunk kidolgozott koncepcióba. A művészetterápia műfaja általánosságban nagyon sok területet foglal magába (képzőművészet, zene, tánc), melyek közül mi többnyire a képzőművészeti terápia körébe tartozó technikákkal dolgozunk a csoportjainkon. A festésen és a különböző eszközökkel történő rajzoláson kívül olyan módszerek tartoznak ide, mint például az agyagozás, a kollázs-készítés és egyéb ragasztásos technikák. A módszer hatékonyságának egyik alapvető eleme, többek között az alkotásTovább


Leválnék, de a segítségedre van szükségem

leválás

Mikor serdülőkorról beszélünk, akkor fejlődés-lélektanilag a 13-21 éves kor közötti életszakaszt értjük alatta. Ebben az időszakban az elmúlt 12 év újraélése történik meg, pontosabban az érzelmi átélés; 21 éves kortól válik dominánsabbá a kognitív, vagyis gondolkodáson alapuló feldolgozás. A serdülőkor 3 legfontosabb fejlődési feladata: – családról, szülőkről való leválás, eltolódás a kortárs kapcsolatok irányába; – az önálló identitás kialakítása; – eltolódás a felelősségvállalás irányába. A szülők gyakran szembesülnek azzal, hogy 12-13 éves gyerekük kezelhetetlenné válik. A fiatalok ilyenkor kezdenek átpártolni a kortárs kapcsolatok felé. 14-15 éves korban a leválási tendenciaTovább


Close